RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA

Program financira občina Piran.

Z razvojem mreže prostovoljnega dela imajo naši uporabniki in uporabnice dodatne možnosti svoje potrebe in stiske zadovoljiti tudi s pomočjo organizirane mreže prostovoljcev, ki so konkretno pomoč pripravljeni nuditi.

 

Prostovoljno delo je proces skozi katerega prostovoljci pomagajo uporabnikom s tem, da so jim v oporo pri reševanju osebnih težav in v kolikor je potrebno jih usmerijo po pomoč k ustreznim službam. Prostovoljno delo je tudi proces osebne rasti, za tiste, ki pomoč ponujajo, kot za tiste, ki jo sprejemajo, njihove družine, šole, delovne sredine ter za širšo družbeno skupnost.

 

Prostovoljci sodelujejo z:

 

  • Otroki in mladim v občini Piran, ne glede na spol, socialni status družine, narodnost, veroizpoved ali drugačen status in drugačne potrebe,
  • ogroženimi skupinami otrok, ki imajo različne težave, ki se kažejo kot posledica neurejenih družinskih razmer in ogroženimi skupinami otrok, ki imajo (ali so imeli) izkušnjo trpinčenja in nasilja,
  • osebami na prestajanju zaporne kazni (v času prestajanja zaporne kazni) in po odpustu z namenom vključevanja v družbo,
  • osebami s težavami v duševnem zdravju,
  • starostniki in
  • brezdomnimi osebami….

 

Izvajalci projekta, skupaj s prostovoljci, uporabljamo metode individualnega in skupinskega dela z uporabniki prostovoljnega dela. Metode in načine dela prilagajamo posebnostim, specifičnim potrebam in težavam konkretne ciljne skupine, ki potrebuje pomoč.

 

Podrobnejše informacije o programu in možnost sodelovanja v programu:

Jana Peršič, tel: 059 039 590, 040 303 669