KAŽUN PIRAN - celovita skrb za brezdomne osebe

Program v sedanji obliki deluje od 1.12.2012,  od jeseni 2005 pa smo postopoma razvijali posamezne dejavnosti.

Program financirata Občina Piran,  MDDSZEM in različni donatorji.

 

Program je namenjen polnoletnim osebam na območju občine Piran, ki se soočajo s problematiko brezdomnosti in zaradi težav in stisk v zvezi s tem potrebujejo organizirano pomoč in podporo.

 

Bodoči uporabniki se lahko vključijo v program:

  • preko Centra za socialno delo Piran – napotitev strokovnega delavca,
  • pri izvajalcih programa – Ingrid, Aljoša in Antica
  • tako, da podpišejo dogovor o vključitvi v program in s tem sprejmejo pogoje sodelovanja. 

 

V OKVIRU PROGRAMA IZVAJAMO VEČ DEJAVNOSTI NA RAZLIČNIH LOKACIJAH:
 
Sprejemališče z nastanitveno podporo Kažunje stanovanjska hiša v Piranu, na Marxovi 17, kjer zagotavljamo brezdomnim uporabnikom organizirano začasno bivanje v več-posteljnih sobah in skupnem gospodinjstvu; hkrati lahko nastanimo od 10 do največ14 oseb.
Odprt je vsak dan od 06:00 do 22:00 ure.


Dnevni center za brezdomne se nahaja v Piranu, na Župančičeva 14, večnamenski  prostor ima kotiček s čajno kuhinjo,  manjšo knjižnico in bralni kotiček, računalnik…Omogočamo pomenke, druženje in družabništvo,  razbremenilne neformalne pogovore, izvajamo skupinske delavnice, srečanja, nudimo humanitarno pomoč. V prostoru lahko hkrati sprejmemo do 10 uporabnikov.
Odprt je od ponedeljkado srede od 9.00 do 15:00 ure in v četrtek ter petek od 13.00 do 19:00 ure.

 

Svetovalno-informativna pisarna za brezdomne se nahaja v stavbi Zdravstvenega doma v Piranu, na Cankarjevem nabrežje 9a, v  prostorih Dnevnega centra za starejše občane Školjka. Tu izvajamo individualne razbremenilne pogovore in svetovanje, nudimo podporo in laično zagovorništvo pri urejanje administrativnih poti in postopkov do reševanja statusnih, upravnih in drugih opravkov in zadev, ki so v interesu uporabnika in druge aktivnosti, ki so na voljo v programu.

Odprta je od ponedeljka do petka od 9:00 do 15:00 ure oz. po dogovoru. 
Tel: 082051 847, csd.piran36@siol.net

 

Terensko delo za brezdomneizvajamo na celotnem območju občine Piran in uporabnikom nudimo podporo in pomoč  v okviru možnosti programa.

Poteka od ponedeljka do petka od 10:00 do 16:00 ure.

Kažunov samooskrbni urbani vrt, kjer že tretje leto pridelujemo vrtnine in urejamo zeliščni vrt in organiziramo vključevanje uporabnikov v ustvarjalne zaposlitvene aktivnosti; udeležba je izbirna in prostovoljna.

Urnik je odvisen od vremenskih razmer.

KONTAKTI:

Center za socialno delo Piran in izvajalci programa:

Ingrid Ličen         051 250 940
Aljoša Golubič    051 246 315
Antica Erlić          051 340 543