DNEVNI CENTER ŠKOLJKA
Cankarjevo nabrežje 9/a, 6330 Piran
T: 05 673 10 10, 
csd.piran@siol.net

Dnevni center za starejše je oblika dnevnega varstva  za starejše občane občine Piran, ki potrebujejo določeno obliko pomoči in  želijo živeti v domačem okolju. Deluje že od marca 2003  in ga v celoti financira Občina Piran.

V program se lahko vključijo občani občine Piran:

 • stari nad 65 let, ki  zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, potrebujejo določne oblike pomoči za  samostojno življenje v domačem okolju,
 • s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu  duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo v dnevnem varstvu,
 • ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij in
 • so kronično bolni  ali imajo dolgotrajne okvare zdravja in  so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje.

 

Uporabniki imajo možnost izbire, da preživijo dan tako,kot si želijo, v družbi svojih vrstnikov, ob strokovno vodeni socialni oskrbi, ki jo nudijo  animatorka, socialne oskrbovalke in  prostovoljci pod vodstvom koordinatorke in vodje pomoči na domu.

V Školjki  zagotavljamo:

 • varovanje,
 • socialno oskrbo: pomoč pri osebni   higieni, ohranjanje socialnih stikov, povezavo s svojci, 
 • organizirano prehrano,
 • strokovne pogovore, namenjene  reševanju stisk in težav,
 • družabna srečanja,
 • interesne dejavnosti in kreativne delavnice, 
 • rekreativne dejavnosti in
 • druge storitve in aktivnosti  v skladu z interesi  uporabnikov storitev.

Školjka je odprta od ponedeljka do petka od 08.00-16.00 (razen med prazniki) in eno
soboto v mesecu, po predhodnem dogovoru.

Izvajanje storitev v DC «Školjka« se prične na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika. Pred začetkom izvajanja storitve se vodja pomoči družini na domu pogovori z bodočim uporabnikom in svojci in  z njimi  sklene  dogovor o obsegu in vrsti izvajanju storitve.

V dogovoru o izvajanju storitve je zabeležen obseg, vrsta, trajanje in način izvajanja storitve ter medsebojne obveznosti upravičenca in izvajalca.
Cena storitev je vsako leto določena na osnovi predpisane metodologije in jo potrdi Občina Piran.

V primeru, da uporabnik in njegovi zakoniti zavezanci ne zmorejo plačila, lahko uveljavljajo oprostitev plačila storitve na CSD Piran.

 

 CENE SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV V OBČINI PIRAN ZA LETO 2017

I.              socialno varstvena storitev  POMOČ DRUŽINI NA DOMU

1. storitev socialne oskrbe na domu (efektivna ura) :                              5,15 €

2. cena prinašanja kosila na dom ( za obrok):                                         1,95 €

3. storitev socialne oskrbe na domu-nedelje (efektivna ura):                  7,20 €

4. storitev socialne oskrbe na domu-prazniki(efektivna ura):                  7,61€

 

Opomba: Ceno kosila določa dobavitelj.

 

II.             program DNEVNEGA CENTRA ZA STAREJŠE    ŠKOLJKA

1.    ura programa  ( brez prehrane ):                                            1.00 €

2.    storitev kopanja za uporabnike izven DC                               4,95 €

3.    cena dopoldanske malice                                                       1,50 €

4.    cena popoldanske malice                                                       1.00 €

 

Kriterij bivanja v DC je najmanj dve uri dnevno.

Opomba: Ceno kosila v DC »Školjka« določa dobavitelj.

 

Več informacij:

HELENA HOSTNIKAR, vodja in koordinator pomoči na domu

T:  05 671 23 00
     05 671 23 07
M: 040 631 246