PREVENTIVNO DELO NA PODROČJU NASILJA (V DRUŽINI)

Program financira občina Piran.

CSD Piran že več let izvaja program preventivnega dela  na področju nasilja, ki vključuje različne oblike delavnic na osnovnih in srednjih šolah v Občini Piran.

S preventivnim delom na področju nasilja v družini želimo:

 • ozaveščati laične in strokovne javnosti o dinamiki nasilja, dejavnikih, ki prispevajo k nastanku in trajanju nasilja nad žensko in dejavnikih, ki pripomorejo k uspešni razrešitvi,
 • vključevati vsebine povezane s problematiko nasilja ter preseči stereotipe in  predsodke v zvezi z nasiljem,
 • usposabljati učitelje za prepoznavanje znakov družinskega nasilja,
 • doseči splošno (laično in strokovno) večjo občutljivost za nasilje v družini,
 • uveljavljati načela ničelne strpnosti do nasilja na vseh področjih,
 • promovirati pro socialno vedenje, v katerem bo nenasilna komunikacija in konstruktivno reševanje sporov postalo samoumevna praksa in način delovanja vseh,
 • učiti pro socialne veščine in znanja o nenasilju ter mirnem reševanju sporov,
 • širiti osnovna načela na področju obravnave nasilja:

 

VSAK ČLOVEK IMA PRAVICO ŽIVETI VARNO.

NASILJE JE KRŠITEV TEMELJNIH ČLOVEKOVIH PRAVIC, ZATO GA NE SMEMO SPREGLEDATI, DOPUŠČATI ALI PODPIRATI.

NASILJE SE NE DOGAJA ZGOLJ DRUGIM, ŽRTEV LAHKO POSTANE VAŠA HČERKA/SIN, PRIJATELJICA/PRIJATELJ, SOSEDA/SOSED, SODELAVKA/SODELAVEC. ZA NASILJE JE ODGOVOREN POVZROČITELJ.

LE SKUPAJ LAHKO USTAVIMO NASILJE.

 

Delo v skupini poteka na različne načine in sicer preko:

 • vodenega pogovora v skupini,
 • refleksije v paru, v mali in veliki skupini,
 • iger vlog,
 • dela v obliki izdelovanja plakatov,
 • interakcijskih in socialnih iger,
 • izkustvenih delavnic in
 • predavanj o problematiki nasilja.

 

 

 

 

 

 

Podrobnejše informacije o programu in možnost sodelovanja v programu:

Jana Peršič, tel: 059 039 590, 040 303 669