Koristne povezave:

 

MDDSZEM- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti | Povezava tukaj. 

Skupnost centrov za socialno delo | Povezava tukaj.

 

Občina Piran | Povezava tukaj.

 

Center za starejše občane Lucija | Povezava tukaj.

 

ZZZS- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije | Povezava tukaj.

 

ZRSZ- Zavod RS za zaposlovanje | Povezava tukaj.

 

ZPIZ- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije | Povezava tukaj.

 

JPI- Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS | Povezava tukaj.

 

Skupnost socialnih zavodov Slovenije | Povezava tukaj.