ne POZAB - Pomoč obolelim za Alzheimerjevo boleznijo

Republika Slovenija Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

Evropska unija Evropski socialni sklad 

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije

vabi v četrtek, 14. septembra, s pričetkom ob 17. uri

 v okviru projekta »NePozab« v Dnevnem centru Školjka

na predavanje PREVENTIVA – KAKO LAHKO ZMANJŠAMO TVEGANJE ZA DEMENCO.

Predavanje bo vključevalo informacije o različnih dejavnikih, ki lahko pripomorejo k preventivi pri demenci.

 Vljudno vabljeni!