ODPIS DOLGA, REŠEVANJE PROBLEMATIKE DELOŽACIJ, SISTEM PREDPLAČNIŠKIH KARTIC

Odpis dolga je  eden izmed ukrepov znotraj širšega paketa pomoči, ki ga je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 

Ministrstvo je med drugim pripravilo tudi kampanjo

osveščanja državljank in državljanov o pravicah, ki jih imajo v primeru deložacije oziroma kaj vse lahko storijo prej, da do deložacije sploh ne pride.

Pomemben del paketa pomoči je tudi uvedba sistema predplačniških kartic za socialno najbolj ogrožene, ki zaradi finančnih težav ne morejo odpreti bančnega računa ali s sredstvi iz socialnih transferjev ne morejo v celoti razpolagati. 

Več  informacij na posebni spletni strani: www.paketpomoci.si