IZPLAČILA V MESECU AVGUSTU

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je petek, 10. 8. 2018.

Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino je ponedeljek, 13. 8. 2018.

Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je torek, 14. 8. 2018.

Dan izplačila za državne štipendije je petek, 10. 8. 2018.