IZPLAČILA V MESECU JUNIJU

Dan izplačila starševskega dodatka, pomoči ob rojstvu otroka in rejnin je sreda, 13. 6. 2018.

Dan izplačila otroškega dodatka, dodatka za nego otroka in dodatka za veliko družino je četrtek, 14. 6. 2018.

Dan izplačila nadomestil (materinsko, očetovsko in starševsko nadomestilo) in delnega izplačila za izgubljeni dohodek je petek, 15. 6. 2018.

Dan izplačila za državne štipendije je petek, 8. 6. 2018.